27

Чанар ба аюулгүй байдал

Фепдон Медикал нь анагаах ухаан, батлан ​​хамгаалах салбарт шаардлагатай тусгай хэв, машин, тоног төхөөрөмжийн зураг төслийг боловсруулж, үйлдвэрлэдэг, борлуулдаг дэлхийн брэндийг бий болгохыг зорьж байна. Ажилтнуудын бүрэн оролцоотойгоор зорилгодоо хүрэх.

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний сэтгэлгээг хангахын тулд алдаа дутагдалгүй философийг агуулсан үйлчлүүлэгч, ажилчдын сэтгэл ханамжид анхаарлаа төвлөрүүлдэг.

Алдаа дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг авах.

Манай орны болон дэлхийн зах зээлийн өрсөлдөөний ширүүн орчинд хэрэглэгчийн эрэлт, хүлээлтэд нийцсэн чанарт хүрэх.

Тасралтгүй сайжруулалт, хөгжлийг компанийн гүн ухаан болгон хүлээн авч хэрэгжүүлэх.

Хөгжиж буй технологийг дагаж мөрдөх, ажилчидтайгаа хуваалцах, хүрээлэн буй орчны гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулах.

Агаар, ус, хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх.